Addio, pomidory

Kryzys klimatyczny dzieje się tu i teraz i zmusza nas także do bycia tu i teraz. Nie ma od niego ucieczki. I wreszcie – nie ma też ucieczki od nas samych.

O tym, co nam odbiera, a co daje kryzys klimatyczny piszę dla Magazynu Pismo.